گویندگان مجموعه وُیس رکورد

ضبط منشی تلفنی با گویندگان مطرح صدا و سیما به راحتی میتواند در برند سازی و جلب اعتماد مشتریان بسیار کمک کند .

نکته : صداپیشگانی که با ⭐ مشخص شده اند در جدول تعرفه های تعیین شده نیستند . برای دریافت تعرفه این گروه صدا پیشگان با شماره 09905627410 تماس حاصل فرمایید

ضبط صدای برای تلفن گویا | تبلیغات صوتی

 

کد ۱۰۳۴ – جناب آقای شفیعی
کد ۱۰۳۵ – سرکار خانم حسینی
کد ۱۰۳۷ – سرکار خانم رضایی
کد ۱۰۳۸ – سرکار خانم هادی
کد ۱۰۳۹ – سرکار خانم کلیدری
کد ۱۰۴۰ – جناب آقای ایرانمنش
کد ۱۰۴۱ – جناب آقای صادقی نیکو
کد ۱۰۴۲ – جناب آقای عبدالهی
کد ۱۰۴۳ – جناب آقای مغیث
کد ۱۰۴۴ – جناب آقای ساعتچیان
کد ۱۰۴۵ – سرکار خانم شریفیان
کد ۱۰۴۶ – سرکار خانم سوروری
کد ۱۰۴۷ – سرکار خانم زرگرزاده
کد ۱۰۴۸ – جناب آقای علیزاده
کد ۱۰۴۹ – سرکار خانم شعبانی
کد ۱۰۵۰ – جناب آقای سمیعی
کد ۱۰۵۱ – سرکار خانم آملی فر
کد ۱۰۵۲ – سرکار خانم موحد
کد ۱۰۵۳ – سرکار خانم داوری
⭐ کد ۱۰۵۴ – سرکار خانم باقری
⭐ کد ۱۰۵۵ – جناب آقای ستاری
⭐ کد ۱۰۵۶ – جناب آقای معمار زاده
⭐ کد ۱۰۵۷ – جناب آقای زرآبادی
⭐ کد ۱۰۵۸ – جناب آقای قناعت پیشه
⭐ کد ۱۰۵۹ – سرکار خانم چوبدار
⭐ کد ۱۰۶۰ – جناب اقای مُبیر
⭐ کد ۱۰۶۱ – جناب آقای بهبودی
⭐ کد ۱۰۶۲ – جناب آقای مهرزادیان
⭐ کد ۱۰۶۳ – جناب آقای مظفری
⭐ کد ۱۰۶۴ – جناب آقای میر اکبری
⭐ کد ۱۰۶۵ – سرکار خانم چوبدار ۲
⭐ کد ۱۰۶۶ – جناب آقای همایی
⭐ کد ۱۰۶۷ – جناب آقای تقی پور
⭐ کد ۱۰۶۸ – جناب آقای رودساز
⭐ کد ۱۰۶۹ – سرکار خانم تهرانچی
⭐ کد ۱۰۷۰ – سرکار خانم صفاری
⭐ کد ۱۰۷۱ – سرکار خانم حبیبی
⭐ کد ۱۰۷۲ – سرکار خانم قالیچی
⭐ کد ۱۰۷۳ – جناب آقای جولایی
⭐ کد ۱۰۷۴ – جناب آقای بشارت
⭐ کد ۱۰۷۵ – جناب آقای نیکنا
⭐ ۱۰۷۶ – سرکار خانم نوری درخشان
⭐ ۱۰۷۷ – جناب آقای وارسته