نگارش متن منشی تلفنی

نگارش ضبط منشی تلفنی نیز دارای یک سری از قواعد و اصول هستند ، در صورتی که به آن توجه نکنیم به هیچ عنوان منشی تلفنی و یا فرامین صوتی حرفه ای را نخواهیم یافت . برای این موضوع بهتر است به چند نکته توجه داشته باشیم .

متن خود را بازبینی کنید

متن نوشتاری شده توسط خودتان را یکبار با دقت مشاهده کنید و از اعلام ” ، ” برای مکس کردن استفاده کنید . بهتر است یکبار خودتان متن را با صدای بلند و آرام بخوانید و آن را ضبط کنید ، در این مرحله متوجه میشوید که مشکل نوشتار از کجا است ، این مورد را چندین بار انجام بدهید تا به متن خود مشرف شوید

سریع نخوانید

هیچگاه متن خود را سریع نخوانید و سعی داشته باشید در آرامش کامل متن خود را بخوانید ، گویندگان حرفه ای در هر حالت متن را برای شما ضبط خواهند کرد

 

نگارش متن منشی تلفنی به صورت حرفه ای

 

به زودی ابزار تنظیم منشی تلفنی در این قسمت قرار خواهد گرفت 

راهنما : به جای ” وُیس رکورد ” نام مورد نظر را قرار بدهید