تدوین صوت

صدا برداری 

ارائه دهنده پیشرفته ترین سیستم های ضبط صدا جهت ارائه صدای با کیفیت همچنین اجاره تجهیزات صدا با استفاده از  مجربترین گروه صدابرداری جهت صدابرداری پروژه های فیلم سازی و مستند فیلم های تلویزیونی پوشش صوتی کامل همایش ها سمینارها و کنسرت ها

 

تدوین صوت

تدوین را می توان یکی از مهم ترین مراحل فیلم سازی یا هرگونه محصول ویدئویی به شمار آورد در تاریخ سینما هیچ موضوعی به اندازه تدوین مورد بحث صاحب نظران و نظریه پردازان بزرگ نبوده است و همه مکاتب و جنبش های مهم تاریخ سینما نسبت برای تدوین جایگاه ویژه قائل هستند.

 
 
صدا گذاری 

در مرحله صداگذاری فضای صوتی اثر خلق می شود. در این مرحله صداهای نامطلوب پالایش شده و با صداهای که جداگانه در مرحله تصویر برداری ضبط شده اند میکس می شوند. برخی از صداها به صورت مجزا ضبط می شوند این صدا ها شامل افکت ها و نریشین ها و دوبله می شوند.