تیزر صوتی تبلیغاتی

​تهیه تیزر صوتی تبلیغاتی یکی از مهمترین و اصلی ترین خدمات وُیس رکورد میباشد ، این فایل صوتی معمولا برای پیامک صوتی و تبلیغات رادیویی استفاده میشود . برای نحوه سفارش یا اموزش های تهیه یک تیزر صوتی با ما همراه باشید . 

در ابتدا میبایستی متن خود را بازنگری کنید و حتما در زمان سفارش اعلام کنید که فایل صوتی با چه لحنی و با چه روشی خوانده شود . در صورتی که سناریویی از متن خود دارید حتما هنگام سفارش ان را ارایه کنید . 

در ادامه شما را دعوت میکنیم که چند تیز صوتی را گوش کنید تا با کیفیت عملکرد این مجموعه اشنا شوید و در صورت نیاز برای خود الگو برداری کنید . 

تیزر صوتی تبلیغاتی